117.007 Lưỡi Dao Gọt Ron Vinyl Trimming knife

Liên hệ

Mô tả

Lưỡi Dao Gọt Ron Vinyl Trimming knife

⁂ Mã Đăt Hàng: 117.007
⁂ Phụ kiện cho Cắt Rãnh Vinyl Trimming knife

2. Ứng dụng:

- Sử dụng để tạo rãnh bằng tay trong thi công hàn sàn Vinyl.

 117.007 Lưỡi Dao Gọt Ron Vinyl Trimming knife
 117.007 Lưỡi Dao Gọt Ron Vinyl Trimming knife