107.347 Welding mirror (ø 50.0) 74 x 12 x 520 mm Electron ST - Leister

Liên hệ

Mô tả

Thông số kỹ thuật 107.347 Gương hàn nhiệt Electron ST

Đường kính: Ø 50 mm / 2 in
Chiều dài: 520 mm
Độ rộng:74 mm
Độ Cao: 12 mm
Nhiệt độ tối đa: 260 °C
Lớp phủ: PTFE-coated

- P/N: 107.347 Welding mirror (ø 50.0) 74 x 12 x 520 mm Electron ST - Leister

Tải Catalogue thông số kỹ thuật máy hàn Electron ST

 
 
 
 
 107.347 Welding mirror (ø 50.0) 74 x 12 x 520 mm Electron ST - Leister
 107.347 Welding mirror (ø 50.0) 74 x 12 x 520 mm Electron ST - Leister