107.346 Welding mirror (ø 50.0) ø 270 mm Electron ST - Leister

Liên hệ

Mô tả

Thông số kỹ thuật 107.347 Gương hàn nhiệt Electron ST

Đường kính ống nối: Ø 50 mm / 2 in
Đường kính Gương nhiệt: 270 mm
Nhiệt độ tối đa: 260 °C
Lớp phủ: PTFE-coated

- P/N: 107.346 Welding mirror (ø 50.0) ø 270 mm Electron ST - Leister

Tải Catalogue thông số kỹ thuật máy hàn Electron ST

 
 
 
 
 107.346 Welding mirror (ø 50.0) ø 270 mm Electron ST - Leister
 107.346 Welding mirror (ø 50.0) ø 270 mm Electron ST - Leister