107.262 Đầu thổi Hotwind (ø 62.5mm) 300 x 4mm

Liên hệ

Mô tả

1. Thông số kỹ thuật
- Kích thước 300 x 4 mm

- Kiểu lắp: Đầu chụp.(ø 62.0 mm)

2. Ứng dụng:

- Sử dụng cho máy thổi khí nóng Leister Hotwind trong dây chuyền khò, sấy khô linh kiện, co màng tem nhãn,...

Thiết Bị Gia Nhiệt Khí Nóng Hotwind PremiumHotwind System – Leister India

 107.262 Đầu thổi Hotwind (ø 62.5mm) 300 x 4mm
 107.262 Đầu thổi Hotwind (ø 62.5mm) 300 x 4mm
 107.262 Đầu thổi Hotwind (ø 62.5mm) 300 x 4mm
 107.262 Đầu thổi Hotwind (ø 62.5mm) 300 x 4mm