106.986 Đầu Hàn Tam giác (M14) Profile B 70-7mm for Triac ST-AT

Liên hệ

Mô tả

Thông số kỹ thuật
- 106.986 Đầu hàn Tam giác (M14) Profile B 70-7mm for Triac ST-AT, Welding Pen, Diode S, Diode Pid Leister

- Kiểu lắp: Đầu Ren M14

- PN: 106.986 Drawing nozzle (M14) Profile B 70-7

 

 106.986 Đầu Hàn Tam giác (M14) Profile B 70-7mm for Triac ST-AT
 106.986 Đầu Hàn Tam giác (M14) Profile B 70-7mm for Triac ST-AT