105.622 Đầu hàn trung gian (M14) Triac ST/AT

Liên hệ

Mô tả

Thông số kỹ thuật
- 105.622 Đầu hàn trung gian (M14) ø 5 mm, 43 mmTriac ST/AT, Welding Pen, Diode S, Diode Pid Leister

- Kiểu lắp: Đầu Ren M14

- PN: 105.622 Tubular nozzle (M14) ø 5 mm, 43 mm

 

 

 105.622  Đầu hàn trung gian (M14) Triac ST/AT
 105.622  Đầu hàn trung gian (M14) Triac ST/AT